Serveis d'obra

Grupjusca ofereix els següents serveis sempre amb professionals especialitzats, dins de la normativa i conveni vigent de la construcció, en contínua formació:

 • Moviments de terres
 • Esculleres de pedra
 • Enderrocs
 • Pavimentacions
 • Paleteria
 • Serveis d’urbanització
 • Serveis de contenidors
 • Servei de camió grua o ganxo
 • Serveis de Transport  - També disposem de autorització Agencia Catalana de Residus (A.C.R) T-4666
 • Serveis de transport especial (gòndola)
 • Serveis de cuba d'aigua
 • Taller mòbil-ferrer
 • Àrids i reciclats
 • Excavació per aspiració

Per qualsevol consulta o informació que requereixin, preguem ens contactin al telèfon 972 59 67 27 o per @ a l’adreça:

excavacio@grupjusca.com