Neteja de canals, basses de lixiviats-Regants-Varis


A les plantes de tractament de lixiviats, els residus més sòlids s'han d'extreure per altres mitjans, ja que amb la maquinària convencional no és possible.

A Grupjusca tenim tota la maquinària necessària per realitzar els treballs de forma eficaç i sobre tot, eficient. Extraiem la part més líquida amb la cuba i a continuació intervé el nostre camió ASPIRTRUCK per aspirar la part més sòlida del material, ja que no hem de diluir el material per aspirar-lo. Quan la bassa està suficientment buida per que pugui entrar una màquina, una mini excavadora acosta el material a la mànega del camió per fer el buidatge més ràpidament.

  • Neteja de recs
  • Descobriment de canals
  • Aspiració directa de fang sense requeriment d’aigua
  • Neteja de decantadors