Construcció


L'ASPIRTRUCK pot accedir a qualsevol indret per realitzar múltiples feines. Desenrunar es converteix en una tasca fàcil i ràpida, encara que l'indret sigui de difícil accés, fent arribar la mànega fins a 100 mts. de distància - també en alçada - facilitant el desenrunament de plantes altes. Així, podem extreure totes les runes amb un mínim d'esforç per part dels operaris i en poc temps permetre que l'espai quedi buit per la seva reforma. El material va directament a la tolba o sitja hermètica del camió sense generar pols ni residus, per ser descarregat posteriorment als contenidors i transportat per la seva gestió. ASPIRTRUCK garanteix un treball eficaç i segur.

 • Aspiració general d’enderrocs i buidats de demolició
 • Aspiració en interiors per reformes (entrant per una petita finestra o en edificis amb alçada)
 • Aspiració de materials aïllants de parets
 • Aspiració per buidatges en rehabilitacions de masies (soterranis amb voltes, bodegues, etc)
 • Reformes en edificis Històrics, respectant l'arquitectura, per la cura i precisió que l'aspiració ofereix.
 • Aspiració directa penetrant a sòls compactats sense excavadora
 • Neteja d'encofrats i fonamentacions de panells arquitectònics, senyalitzacions, tanques...
 • Realització de forats, rases, etc
 • Aspiració d’una rasa per a instal·lació d’un drenatge pluvial
 • Excavació de serveis urbans per reparació o inspecció de fontaneria, gas, electricitat, telecomunicacions...No cal tallar el subministrament degut a que redueix el perill d’impacte
 • Serveis d'ajut a l'arqueologia