Buidat de sitges i tremuges


Per situacions d'emergència, l'ASPIRTRUCK demostra la seva versatilitat i adaptació, per resoldre els inconvenients que es poden produir durant l'emmagatzematge de producte en sitges, tremuges, etc.

És ideal pel ràpid buidatge de tot tipus de contenidors de difícil accés, permetent la restauració del treball en un temps molt breu. La possibilitat d'arribar fins a 100 m. de distància (lineals o d'alçada) i 15 m. de fondària, fa possible dur a terme les tasques requerides, sense necessitat que el camió hagi d'accedir al lloc.

Un cop més, l'ASPIRTRUCK garanteix una feina ràpida, segura i respectuosa amb l'entorn, ja que la pols que genera el material aspirat es filtra dins del camió i l'aire és expulsat net a l'exterior.

  • Neteja d’annexes agrícoles respectant l’entorn
  • Aspiració directa dins de silos, decantadors, etc
  • Aspiració de càrregues a l’engròs
  • Buidat de remolcs per a la seva reparació
  • Buidatge de mescladores