Biomassa - Pellet - Altres


Amb el sistema d’aspiració del camió ASPIRTRUCK, et permet succionar  en sec tot tipus de material com: pellet, biomassa, birutes, ferritges…  Amb l’avantatge que aquest material es pot tornar a reutilitzar en el cas que sigui necessari.

  • Neteja en serradores, instal·lacions de biomassa, etc
  • Aspiració  en el diaposit de biomassa dipòsit per reparar el cargol del bicenfi.
  • Protecció del medi ambient, ja que amb la mànega s’arriba a indrets de la natura on està prohibit utilitzar màquines convencionals, garantint una aspiració ràpida, segura i sense danys
  • Descobriment d’arrels dels arbres a voreres, paviments, parcs...
  • Desfets forestals