Aspirtruck

L'excavació per aspiració

Presentem l’innovador sistema d’excavació per aspiració, el nostre vehicle ASPIRTRUCK,  que permet realitzar els més inversemblants processos de succió de forma ràpida, neta, segura i ecològica, oferint múltiples aplicacions. Amb excavació penetrant a sòls compactats on no es pot utilitzar la tecnologia d’excavació convencional.

Aspira amb un flux d'aire de 38.000 m3/h (passant per 42 filtres), tot tipus de materials fins a 25 cm. de diàmetre i 30 kg. de pes, com terres, àrids, llots, runes, cendres, escòries, fangs, material pedregós, minerals, cereals, líquids, fustes, serradures, ferritges, vidres, dipositant-ho a un recipient de 8 m3 de capacitat i podem transportar-ho, per ser reutilitzats o eliminats posteriorment amb un buidatge complet mitjançant una tolba giratòria.

Depenent del tipus de material pot aspirar fins a 25 mts. de fondària i a 125 mts. de distància (lineals o d'alçada), adaptant-se als indrets més difícils on la maquinaria convencional no pot accedir-hi.

El vehicle ASPIRTRUCK excava, aspira i carrega el material de forma sostenible amb el medi ambient amb una gran rendibilitat, reduint temps d’execució, pols, ma d’obra i minimitzant riscos. S’adapta totalment a les seves necessitats mitjançant un ampli conjunt de eines pneumàtiques. 

LES SEVES APLICACIONS

Amb el vehicle ASPIRTRUCKpodem oferim un ampli ventall d’aplicacions que aporten múltiples avantatges, un entorn net i ecològic, reduint costos d’explotació i manteniment.

Els hi mostrem alguns dels sectors on ASPIRTRUCK és molt avantatjòs en comparació amb altres sistemes convencionals ja que ofereix solucions flexibles i avançades amb total efectivitat.

OPERARIS

Garantim que tots els professionals especialitzats en la conducció d’aquest vehicle són titulats.

També tenen la formació teòrica i pràctica específica en materia de prevenció de riscos laborals i que estan en continua formació.

Per qualsevol consulta o informació que requereixin, preguem ens contactin al telèfon 972 59 67 27 o per @ a l’adreça :

administracio@grupjusca.com