Obra Civil

Gràcies a la maniobrabilitat del braç de l'ASPIRTRUCK PLUS, podem excavar i aspirar materials per la localització de serveis, fent una rasa profunda, dirigint tot el material extret cap a la tolba del camió sense generar pols, la qual passa a través del conjunt de filtres interns i l'aire és expulsat net vers l'exterior.

Es poden realitzar les reparacions o substitucions necessàries, en un entorn net i segur, aspirem aigua i fang de forma ràpida i sense esforç per part dels operaris. Durant el treball ,el camió té molta cura i no malmet els serveis, encara que hi hagi creuaments, ja que l'operari treballa amb l'ASPIRTRUCK PLUS, des de fora amb un comandament a distància, controlant en tot moment de prop els treballs realitzats, quedant aquests al descobert per realitzar les actuacions oportunes.

El material es pot recuperar per tapar posteriorment la rasa, gràcies a la tolba giratòria.

  • Aspiració en cas d’inundacions per embussos
  • Reparacions de fugues d’aigua en piscines
  • Aspiracions de sorra de parcs infantils
  • Ajuda al desenrunament per al rescat de persones atrapades, per accidents, desastres naturals...
  • Aspiració de fang, runa sota ponts i tubs de desguàs
  • Aspiració entre les vies dels tramvies