Neteja de pous

Uns dels treballs on l'ASPIRTRUCK PLUS, mostra una gran eficiència per la dificultat que presenta la feina, és la neteja de pous de característiques diverses, gràcies a la seva versatilitat i adaptació als indrets de més difícil accés.

Es pot realitzar l'aspiració directament amb el braç articulat o bé, acoblant els metres necessaris de mànega per arribar al lloc de treball. Aspira tot tipus de material, líquid, semi-líquid, sòlid o tot barrejat a l'hora fins a un màxim de 15 m. de fondària.

  • Buidatge de pous de fang
  • Neteja de pous amb difícil accés