Indústria

L’ASPIRTRUCK  PLUS pot aportar solucions a diferents tipus d'indústria. Amb el servei d'aspiració podem donar solució a diferents necessitats o manteniments que puguin tenir en el seu procés industrial. Des d’aspiració de materials diversos en fosses de residus, depuradores pròpies, etc. Gràcies a que tan pot aspirar líquids, semi-sòlids, sòlids o tot barrejat, podem netejar qualsevol tipus de dipòsit o indret, encara que contingui diferents elements i  consistències.

Accedim amb facilitat al lloc de treball, assegurant així una gran eficàcia i com és habitual, amb la intervenció mínima d’operaris.

  • Indústria paperera
  • Indústria del cartró
  • Indústria alimentària
  • Indústria càrnica
  • Indústria làctica
  • Indústria química
  • etc..