Cobertes

El mateix muntatge que fem per desenrunar pisos d’alçada és el que utilitzem per extreure la grava de coberta plana per la seva posterior reparació.  Amb l’avantatge, que el material extret es pot tornar a utilitzar, ja que l’ASPIRTRUCK PLUS permet recuperar el material.

En el cas que la coberta es vulgui pavimentar o reparar l'existent, es procedeix al mateix sistema. L’avantatge es a l’hora d’aplicar els productes químics no s’ha de fer cap neteja suplementària, ja que amb la potència de l’aspiració no queda cap resta de material dins de les clivelles.

  • Reparacions en zones que s’hagi deteriorat l’impermeabilització