Àrees de protecció civil

  • Descontaminació de sòls
  • Neteja de vials, inbornals, pous de registre, etc
  • En cas d’accident de camions amb càrrega a l’engròs, aspiració de la càrrega danyada, facilitant amb gran rapidesa la restauració del flux de trànsit
  • Suport als serveis d’emergència (cos de bombers, etc.) per al rescat de persones atrapades en zones de fosses, enderrocs, atrapaments, etc
  • Tasques de suport als incidents deguts a desastres naturals (inundacions, lliscament,...)
  • Neteja de carrers amb barreja d’aigua i llots